wwwyyy49com

wwwyyy49com

其脉沉而迟,不能食,身体重,大便反难,名曰阴结也,宜金液丹。渴者,加天花粉、知母。

 脾倦,加白术。 尺寸俱微沉者,少阴受病也。

 尺寸俱微沉者,少阴受病也。以血气俱多,经中热甚、迫血妄行而作衄者,无表证,加之胸腹满而如狂者,又为蓄血在内者。

 吐长蛔,曰蛔厥。太阳病,发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身动,振振欲擗地,真武汤。

弦而数,此为少阳经脉,其证胸胁痛而耳聋,寒热,呕而口苦,俱用小柴胡汤。 非惟救人功大,亦且阴骘匪轻。

若张氏之论日数,多则曰日数虽多,但有表证而脉浮者,犹可发汗;日数虽少,若有里证而脉沉实者,即须下之。然正气亦能为病,春伤于风,夏必飧泄;夏伤于暑,秋必疟痢;秋伤于湿,冬必咳嗽;冬伤于寒,春必温病,总曰伤寒。

Leave a Reply