No3057女神绯月樱-Chery都市风格深V配黑丝裤袜浴缸里湿身诱惑写真64P绯月樱秀人网

No3057女神绯月樱-Chery都市风格深V配黑丝裤袜浴缸里湿身诱惑写真64P绯月樱秀人网

苦能涌泄,故用瓜蒂以吐之;甘能调胃,故用大豆以和之。按风属木,脾属土,木克土,故泄也。

东南之人,多有湿饮之疾,故丹溪恒主之。  浓朴苦温以去痞,枳实苦寒以泄满,芒硝咸寒以润燥软坚,大黄苦寒以泄实去热。

伤寒新瘥,胃气未复,内伤饮食,其热复至,名曰食复。 六君子加柴胡、治消渴不能食。

用枳实,所以破结气而除里热;用柴胡,所以升发真阳而回四逆;甘草和其不调之气;芍药收其失位之阴。人咸目予为姜、附先生,不知予非专用姜、附者也,只因病当服此。

寒为阴,阴性下行,里气不和,故利而不呕;风为阳,阳性上行,里气逆而不下,故呕而不本方加黄芩,名葛根解肌汤;治发热恶寒,头痛项强,伤寒温病。故用升麻、柴胡为佐,以升清阳之气,所以法象乎天地之升生也。

加脊髓者,取其能通肾命,以骨入骨,以髓补髓也人身肾命、系于脊骨。及杂病上焦痞满不通。

Leave a Reply