Vol417女神绯月樱-Cherry西双版纳旅拍半脱露开档黑丝裤袜诱惑写真53P绯月樱画语界

Vol417女神绯月樱-Cherry西双版纳旅拍半脱露开档黑丝裤袜诱惑写真53P绯月樱画语界

若因胃冷即吐,用理中汤加炒川椒五粒、槟榔五分煎下乌梅丸。传曰∶如保赤子,心诚求之。

夫脾主涎,脾虚则不能收摄,多兼流涎,或误认为痰,而用祛逐之药,则津液益枯,不能滋养筋脉,遂致四肢抽搐,病势愈甚。后饮食不节,寒热吐泻,用异功散、柴胡、升麻而愈。

亦有肝肾虚热者,用地黄丸。若食既消而前症仍作,或变他症者,脾土伤而肝木乘之也,用六君子加钩藤钩以健脾平肝。

申酉戌时热,肺经也,实用泻白散;虚用秘旨保脾汤。或用黄连香薷饮之类,腹胀作痛,手足指冷,此脾气虚而伏阴在内也;用五味异功散加木香治之而愈。

 凡贴膏药,先用朴硝随患处,铺半指浓,以纸覆上,用热熨斗熨良久,如硝耗,再加熨之,二时许方贴膏药。 壮热者肢体大热,热不已则发惊痫。

或发热盗汗,食少不寐,或口舌生疮,耳内作痛,胸乳腹胀,小便不利,致儿为患,尤宜用之。用补中益气汤加山栀,而小便通,因劳发热不食,小便不利,用补中益气、五味异功散加升麻、柴胡而痊。

Leave a Reply