pr社福利姬在线视频

pr社福利姬在线视频

此方补肾之药,多于治胃之品,然而治肾仍是治胃也。至于用黄柏清肾中之火也,肾与任脉相通以相济,解肾中之火,即解任脉之热矣。

 及已成未成劳疾,发热盗汗,俱宜服。加味补中益气汤,参柴草术苓当。

治一切疟疾,寒多热少,必须先用此药发散,然后用四兽之类截之。无水润肝木克土,相争气逆痛自生。

作煎药服,尤好。吹者,风也。

 作三次温服,一日服尽。痈疽,只是热胜血,阴阳相滞而生。

伤之浅者,疼在腹;伤之深者,晕在心。桃仁黑姜陈皮草,茯神益智枣水吞。

Leave a Reply