tiktok想搜擦边球搜什么

tiktok想搜擦边球搜什么

恶寒者,不见风亦恶寒,身虽热亦不欲去衣被。又老弱又血气两虚之人,有下证者,亦用大柴胡下之,不伤元气。

里证具者,大柴胡下之。 少阴下利,渴而呕,心烦不得眠者,猪苓汤。

伤寒五六日,身热恶风,头项强,胁下满,手足温而渴者,此汤主之。 发阴阳毒,过六七日死。

 一手无脉,曰单伏。若小便利者,则为蓄血之形。

若里证甚而恶风未罢者,尤当先解其表。 大热大渴,黑奴丸。

邪气内攻,复泄其津液,胃气转虚,必成胀满。腹中有热,食入无多,肠胃空虚,三虫求食而食人五脏。

Leave a Reply